ZAVRŠEN JE PRVI CIKLUS STRUČNOG USAVRŠAVANJA SPORTSKIH STRUČNJAKA U KONJIČKOM SPORTU

Trećim seminarom održanim 04.03.2023. na univerzitetu Metropolitan završen je prvi ciklus stručnog usavršavanja sportskih stručnjaka u konjičkom sportu sa ciljem sticanja novih znanja i širenja kompentencija sportskih stručnjaka u konjičkom sportu. Edukacija  predstavlja veoma bitan faktor razvoja konjičkog sporta koji je prepoznat od strane Saveza  za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline kao […]