Dresurno jahanje

Beautiful horse portrait during Equestrian sport competition, copy space.
POGLEDAJTE SVE AKTUELNOSTI za dresurno jahanje

Dresurno jahanje je jedna od tri discipline konjičkog sporta na Olimpijskim igrama. Smatra se „najuzvišenijim vidom obuke konja i jahača”.

Često se naziva „baletom za konje”. Lepota dresure ogleda se u eleganciji, gracioznosti, skladu i saradnji konja i jahača. Pored elegancije i lepote, koje poseduje skoro svaki konj, zahteva i izuzetnu veštinu, koncentraciju, preciznost, spretnost i snažan karakter, kako konja, tako i jahača.

Za uspeh u dresurnoj areni najvažnije je poverenje između konja i jahača, koje se izgrađuje vremenom, uz trening, uzajamno poštovanje i ljubav.

Dresurno jahanje,  kao najviši prikaz treninga konja, smatra se umetničkim konjičkim sportom i prepoznaje se još od antičke Grčke. Prilikom šetnje grlo treba da pokaže i kas i kenter, a svi testovi se jašu po sećanju i prate propisani model pokreta. Jedini izuzetak je slobodan stil koji se izvodi uz posebnu koreografiju za svakog konja, uz muziku.

Popularnost dresurnog jahanja je naglo porasla tokom poslednjih godina, pa ovaj sport redovno privlači sve veći broj posmatrača. Dresurno jahanje predstavlja, bez sumnje, najviše estetsko zadovoljstvo, , a magija vrhunskog slobodnog stila, kao kombinacija sporta i umetnosti, garantuje da će popularnost desurnog jahanja nastaviti da raste.

Paradresura u konjičkom sportu je jedina konjička disciplina uključena u Paraolimpijske igre, gde je redovna od 1996.godine.

Predmet discipline dresurnog jahanja jeste harmoničan psihofizički razvoj konja. Kao rezultat postiže se smirenost, mekoća, opuštenost, kao i koncetrisan rad i kontakt sa jahačem. Svi ovi kvaliteti se ogledaju u lakoći pokreta, oslobođenosti prednjeg trupa, jer je više angažovan zadnji trup, a žvala se prihvata bez otpora. Krajnji rezultat dresurnog jahanja jeste da, kada se posmatra sa strane, sve deluje prirodno. Hod konja je slobodan, regularan i opušten. Kas je slobodan, regularan i aktivan, a galop pravilan, lagan i sa dobrom kadencom. Zadnji skočni zglobovi grla reaguju na svaki signal jahača i time daju lakoću ostalim delovima tela. U toku celog rada, pa i u stoju, konj mora biti na žvali (u naslonu). To znači da mu je zadnji trup pravilno postavljen, vrat manje ili više podignut i povijen i kada prihvata lak ali postojan kontakt sa žvalom. Glava konja je mirna, po pravilu blago ispred vertikale sa fleksibilnim potiljačno-vratnim delom kao najvišom tačkom vrata. Kadenca nastaje kao rezultat harmonije koju grlo pokazuje pri regularnoj, balansiranoj i impulsivnoj kretnji.

ODBOR ZA DISCIPLINU: DRESURNO JAHANJE

Ksenija Nikolić, predsednica odbora
Emina Knežević
Livija Futo

PRAVILNICI

IZMENE I DOPUNE- rangiranje DRESURNO JAHANJE

2017 Pravilnik o rangiranju dresura