Opšta akta

STATUT

STATUT SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

PRAVILNICI

DISCIPLINSKI PRAVILNIK SAVEZA ZA KONJIČKI SPOT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

PRAVILNIK O ČLANSTVU U SAVEZU ZA KONjIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLA ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA U KONJIČKOM SPORTU

PRAVILNIK O EVIDENTIRANJU I IZDAVANJU DOZVOLA ZA RAD STRUČNJACIMA U SPORTU

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI SAVEZA ZA KONjIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ZA KONJE

Pravilnik o sprečavanju dopinga u konjičkom sportu

Pravilnik o bezbednosti, sigurnosti, sprečavanju nasilja i nepoželjnih pojava u konjičkom sportu

Veterinarski pravilnik

FEI kodeks ponašanja za dobrobit konja

PRAVILNICI MINISTARSTVA SPORTA

PRAVILNIK o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju

PRAVILNIK o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta

PRAVILNIK o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta

Pravilnik o dozvoli za rad sportskih strucnjaka

Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja

Pravilnik o sprovoljenju pregleda sportista i sportskih strucnjaka

*FEI* PRAVILNICI

Statut-FEI

OPŠTI PROPISI-FEI

Medicinska pokrivenost-FEI

ZAHTEVI ZA OPREMU, ZA ZAŠTITU GLAVE NA FEI TURNIRIMA

OSTALI PRAVILNICI

Pravilnik o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka

Opšta akta

SPORTSKE ORGANIZACIJE

Sportske organizacije sa izdatom dozvolom za sezonu 2017.godine

Sportske organizacije sa izdatom dozvolom za sezonu 2018.godine

Sportske organizacije sa izdatom dozvolom za sezonu 2019.godine

Sportske organizacije sa izdatom dozvolom za sezonu 2020.godine

Sportske organizacije sa izdatom dozvolom za sezonu 2021.godine

Sportske organizacije sa izdatom dozvolom za sezonu 2021.godine

Sportske organizacije sa izdatom dozvolom za sezonu 2022.godine

TRENERI U KONJIČKOM SPORTU

REGISTROVANI TRENERI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2017.godinu

REGISTROVANI TRENERI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2018.godinu

REGISTROVANI TRENERI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2019.godinu

REGISTROVANI TRENERI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2020.godinu

REGISTROVANI TRENERI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2021.godinu

REGISTROVANI TRENERI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2022.godinu

SUDIJE U KONJIČKOM SPORTU

REGISTROVANE SUDIJE SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2017.godinu

REGISTROVANE SUDIJE SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2018.godinu

REGISTROVANE SUDIJE SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2019.godinu

REGISTROVANE SUDIJE SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2020.godinu

REGISTROVANE SUDIJE SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2021.godinu

REGISTROVANE SUDIJE SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2022.godinu

UREĐIVAČI PARKURA

RAGISTROVANI UREĐIVAČI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2017.godinu

REGISTROVANI UREĐIVAČI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2018.godinu

RAGISTROVANI UREĐIVAČI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2019.godinu

RAGISTROVANI UREĐIVAČI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2020.godinu

RAGISTROVANI UREĐIVAČI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2021.godinu

RAGISTROVANI UREĐIVAČI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2022.godinu

STJUARDI

REGISTROVANI STJUARDI SA IZDATOM DOZVOLU ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

VETERINARI U KONJIČKOM SPORTU

EVIDENTIRANI VETERINARI U KONJIČKOM SPORTU U SAVEZU ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

MENADŽERI U KONJIČKOM SPORTU

EVIDENTIRANI MENADZERI U KONJIČKOM SPORTU U SAVEZU ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE