Vožnja zaprega

voznja-zaprega-1024x683-1
POGLEDAJTE SVE AKTUELNOSTI za vožnju zaprega

Vožnja zaprega je disciplina konjičkog sporta na programu svetskog prvenstva,  kontinentalnih, regionalnih i nacionalnih šapionata. Ima za cilj da prikaže sposobnost vozača da savladava različite zadatke kroz utreniranst konja, kao i podatnost prilikom upravljanja.

Vožnja zaprega je najstarija sportska disciplina u konjičkom sportu. Potiče od pre 1500. godine p.n.e. iz Egipta, Grčke, Mesopotamije i Starog Rima. Zaprege su bile najbrže sredstvo prevoza, ali i najjače oružje u ratu. Poznate su rimske dvokolice.

Ova disciplina konjičkog sporta se,po pravilima Međunarodne konjičke federacije, održava u kategoriji jednoprega, dvoprega i četvoroprega, za uzrastne kategorije dece, juniora i seniora sa poni konjima i konjima koji ne pripadaju kategoriji ponija.

Takmičenje se sastoji od  tri discipline u vožnji zaprega:

  • Utakmica „A” – vožnja dresure,
  • Utakmica „B” – vožnja maratona,
  • Utakmica „C” – vožnja preciznosti kroz čunjeve.

 

Sumiranjem rezultata iz sve tri utakmice plasiraju se učesnici takmičenja.

U utakmici „A” ocenjuje se prezentacija vozača, suvozača, konja, opreme, zaprege, ali i radnja dresurnog testa. Dresurni test je sličan onom koji se radi pod sedlom. Odvija se u areni dimenzija 40×80 ili 40×100 metara . Najčešći pokreti koji se traže su krugovi, figure u obliku broja osam, promena tempa… Konji se ocenjuju po harmoničnoj kretnji i sličnim pokretima. Potrebno je da test izgleda lako i da je izvršen bez velikih napora.

U utakmici „B” testira se brzina i izdržljivost konja, ali i povezanost, poznavanje i poverenje između konja i vozača. Sastoji se od faze A i B. U fazi A se u određenom vremenskom periodu prelazi zadata distanca, a faza B se sastoji od fiksnih prepreka kao što su voda, oštra skretanja, uski prolazi i nagibi. Vozači se ocenjuju po brzini kojom prođu kroz prepreku. U slučaju da se zadrže u prepreci duže nego što je dozvoljeno, dobijaju se kazneni poeni.

U utakmici „C” testira se brzina, preciznost i poslušnost konja. Vozač mora da prođe kroz određeni broj postavljenih prepreka. Teren za parkur mora biti ravan, čvrste podloge i dimenzija približno 120×70 metara . Parkur se sastoji od najviše 20 vrata ‒ prolaza između čunjeva. Obavezno je postavljanje kombinovanih vrata. Moguće je korišćenje vodenog rova ili drvenog mosta, a širina vrata treba da bude od 170 do 210 cm.

TRODNEVNI ISPIT SPREMNOSTI ‒ Eventing

Olimpijski sport Eventing je najkomletnija kombinovana takmičarska disciplina prepoznata od strane Svetske konjičke federacije. Predstavlja najkompletnije konjičko takmičenje; zahteva od jahača iskustvo u svim granama konjičkog sporta, kao i detaljno poznavanje sposobnosti konja.

Preteča Eventinga su vojna takmičenja kroz koja su testirani oficiri i konji u različitim izazovima.Takođe, poredili su se standardi treninga konjica raznih zemalja. Savremeno takmičenje obuhvata dresuru, „cross-country” i preskakanje prepona u nekoliko uzastopnih dana. Takmičar jaše istog konja kroz sve tri faze.

„Cross-country” takmičenje je najuzbudljiviji i najzahtevniji sveukupni test jahaćih sposobnosti  gde se nagrađuju ispravne metode  treninga i jahanja. Težište takmičenja je na sposobnosti prilagođavanja jahača i konja u različitim uslovima na stazi (vremenske prilike, raznolikost terena, prepreke, vrsta i konfiguracija podloge, itd.), pri čemu se prikazuje veština skakanja, usklađenost, međusobno poverenje konja i jahača i opšta „dobra slika”.

U skladu sa propisanim pravilima Svetske konjičke federacije, moraju  se preduzimati određene mere kako bi se osiguralo da na svakom nivou  takmičenja jahači učestvuju sa pravilno treniranim konjima kako ne bi bili izloženi većem riziku od onoga koji postoji u ovoj disciplini konjičkog sporta, koja se naziva i konjički triatlon.

Dresurno jahanje i preskaknje prepona održava se po pravilima Svetske konjičke federacije, ali su kriterijumi nešto niži od onih u samostalnim disciplinama na Olimpijskim igrama

ODBOR ZA DISCIPLINU: VOŽNJA ZAPREGA

Vukoje Aleksandar, predsednik odbora

Gaković Milan

Bunford Oliver

Berényi Akoš

Đuran Nikola

Petrov Goran

Milana Nović

PRAVILNICI

Pravilnik o radu odbora -vožnja zaprega

Pravilnik vožnja zaprega

Pravilnik o rangiranju -zaprege