SAVEZ ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

AKTUELNOSTI
POGLEDAJTE SVE AKTUELNOSTI
DISCIPLINE

Fédération Equestre Internationale (FEI) – Međunarodna konjička federacija prepoznaje 9 disciplina konjičkog sporta od kojih se u dve discipline takmiče osobe sa invaliditetom, u paradrsurnom jahanju i paravožnji zaprega. Olimpijske discipline konjičkog sporta su preskakanje prepona, dresurno jahanje i svestrani ispit spremnosti. Konjički sport je deo Olimpijkih igara od 1912. godine. FEI prepoznaje i discipline konjičkog sporta daljinsko jahanje, vožnju zaprega, vestern jahanje i voltižovanje.

 
PARTNERI