Preponsko jahanje

The brown horse overcomes an obstacle. Equestrian sport, jumping.
POGLEDAJTE SVE AKTUELNOSTI za preponsko jahanje

Preponsko jahanje je disciplina nastala u drugoj polovini XVIII veka. Prva zvanična preponska utakmica održana je za vreme petodnevnog sajma u Islingtonu, u Londonu, 1876. godine. Konji koji su učestvovali, prethodno su prikazani na izložbi.

Preskakanje prepona je, u poređenju sa ostalim disciplinama konjičkog sporta, relativno nova disciplina. Prvi put je pomenuto u jednom francuskom priručniku za jahače, izdatom 1788. godine. Prošlo je gotovo stotinu godina od prvog zapisa o preskakanju prepona do trenutka kad je ovaj sport zvanično priznat.

Preponski sport današnjice za svoju popularnost kod gledalaca mnogo duguje i činjenici da je suđenje veoma jednostavno. Svaki posmatrač može da registruje i sabere kaznene poene (osim na vodenom rovu, gde još uvek postoji poseban sudija) i proceni koje grlo će biti u plasmanu. Česte izmene i dopune pravilnika, kao i osnivanje Svetske konjičke federacije (FEI – International Federation for Equestrian Sports) približili su ovaj sport gledaocima.

Preskakanje prepona je spektakularna kombinacija hrabrosti, upravljanja i tehničkih mogućnosti koji vode konja i jahača preko 10 do 13 „rušivih” prepreka, od kojih neke mogu da budu dvostruke ili trostruke kombinacije, uz penale do kojih dolazi zbog rušenja ili odbijanja.

ODBOR ZA DISCIPLINU: PREPONSKO JAHANJE

Srdjan Grmaškoski, predsednik odbora

Simonida Simić

Boško Ristić

Zoran Piper

Nina Fajfrić

PRAVILNICI

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I IZVOĐENJU TAKMIČENJA U PRESKAKANJU PREPONA

Pravilnik o rangiranju 2017 PREPONE

*FEI* PRAVILNICI

Pravilnik FEI prepone 2018.