Skupština

Skupština je najviši je organ Saveza i sačinjava je po jedan predstavnik neposrednih saveza i jedan delegat svih pridruženih članova. Redovna sednica Skupštine saziva se najmanje jedanput godišnje. Nadležnosti Skupštine su da :

razmatra, donosi i usvaja :

 • statut, njegove izmene i dopune,
 • godišnje izveštaje o radu Saveza i njegovih organa,
 • finansijske i revizorske izveštaje,
 • odluku o prestanku rada Saveza,
 • odluku o statusnim promenama,
 • odluku o programu rada i razvoja Saveza,
 • kodeks ponašanja članova Saveza,
 • odluku o udruživanju u međunarodne i druge nacionalne saveze,
 • izveštaje o realizaciji programa koji se finasiraju iz javnih sredstava,
 • četvorogodišnji program razvoja konjičkog sporta u Srbiji,
 • odluke koje su joj stavljene u nadležnost Statutom ili zakonom;

 

bira i razrešava:

 • predsednika Saveza,
  članove Upravnog odbora,
 • na predlog predsednika Saveza,
  članove Nadzorng odbora,
  potpredsednika Saveza,
 • na predlog predsednika Saveza.

Zapisnici

SKUPŠTINA

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2016.godina

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2016.godina

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2016.godina

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2017.godina

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2018.godina

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 2019.godina

ZAPISNIK SA VANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE 2019.godina

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE 2020.godina

ZAPISNIK SA VANREDNE IZBORNE I REDOVNE SKUPŠTINE 2021.godina I

ZAPISNIK SA VANREDNE IZBORNE I REDOVNE SKUPŠTINE 12.12.2022

KOMISIJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD

Zapisnik I/2023 komisije za izdavanje dozvola za rad