OBRAČUN REZULTATA ZA DISCIPLINU KONJIČKOG SPORTA PRESKAKANJE PREPONA

AprilskIi beogradski turnir u preskaknju prepona nije bodovan u skladu sa odlukom Upravnog odbora Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline s obzirom da je do promene propozicija došla van roka predviđenog Pravilnikom o rangiranju uspešnosti u konjičkom sportu za disciplinu preskakanje prepona. Rang lista uspešnosti sa bodovnih turnira  je u prilogu […]