VANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE – OFD

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

U skladu sa pozivom za Vanrednu izbornu Skupštinu Saveza za konjički sport Stbije za olimpijske i FEI discipline

obaveštavam vas da je šest konjičkih klubova članica Saveza predložilo  gospodina Radoslava Dokića za predsednika Saveza .

Klubovi koji su predložili gospodina Radoslava Dokića su : konjički klub “Impuls”  , konjički klub “Petras” , konjički klub “Graničar” , konjički klub “Konjički centar novosadski sajam” , konjički klub “Donjon ” i konjički klub “Kremen”

Radoslav Dokić dostavio je biografiju i  plan i program rada čime je prihvatio kandidaturu za predsednika Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline  .

DOKIĆ RAJKO BIOGRAFIJA I PLAN I PROGRAM RADA