VANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE -OFD 12.12.2022

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

Vanredna izborna Skupština Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline zakazana je za 12.12.2022. godine u restoranu Princ – hipodrom Beograd , satnica je

18:00 – verifikacija prisutnih članica sa pravom glasa;

18:30 – rad Skupštine

 

U skladu sa pozivom za Vanrednu izbornu skupštinu od 25.11.2022.godine

do utvrđenog roka 6 redovnih članova Saveza i to: KK Konjički centar novosadski sajam ,KK Impuls , KK Graničar ,  Konjički savez Vojvodine , Konjički savez Novog Sada i konjički klub Horseland predložili su  VESNU RUŽIČIĆ , za kandidata za predsednika Saveza.

Do utvrđenog roka kandidat Vesna Ružičić dostavila je predlog Programa rada Saveza za izborni period čime je prihvatila kandidaturu.

 

Do utvrđenog roka 15 redovnih članova Saveza i to: Konjički savez Beograda, KK Fortuna, KK Viking, KK Dragon horse Avala, KK MBM, KK Aleksandar, KK Infinity, KK Kentaur,   KK Quarter, KK Imperial, KK Knez Mihailo, KK Beograd, KK Farina, KK Kavalo Bor, KK Vezir , predložili su  IRENU NICOVIĆ  za kandidata za predsednika Saveza.

Do utvrđenog roka kandidat Irena Nicović dostavila je predlog Programa rada Saveza za izborni period čime je prihvatila kandidaturu.

 

U prilogu su Programi rada kandidata za predsednika Saveza.

 

MATERIJAL – VANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA

Obaveštenje o održavanju vanredne izborne skupštine Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline

Dnevni red vanredne izborne skupštine Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline

Plan i program rada kandidata za predsednika Vesne Ružičić

Plan i program kandidata za predsednika Irene Nicović

Odluku o listi kandidata za Predsednika Saveza

Punomoćje