SAVEZ ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE – OFD KAO PODRŠKA MLADIM GENERACIJAMA KONJIČKOG KLUBA “SREM”

Screen-Shot-2019-02-07-at-16.28.14

Konjički klub “Srem” i kazneno popravni zavod u Sremskoj Mitrovici  ugostili su 11.02.2023 delegaciju Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline na svečanosti povodom promocije jahača članova kluba.

Kazneno popravni zavod u Sremskoj Mitovici ima dugu tradiciju uzgoja konja lipicanske rase i potpuno renoviranu ergelu “Proleće” sa svim uslovima za kvalitetan uzgoj pored zatvorene hale za jahanje i otvorenog parkura za trening.
Jedina je ustanova tog tipa u Evropi koja spovodi program resocijalizacije osuđenika uz pomoć konja, koji za cilj ima njihovo osposobljavanje za rad po isteku kazne.

Konjički klub “Srem”, čiji su osnivači radnici Zavoda rade zajedničkim snagama sa pomenutom ustanovom, koriste njene resurse i realizuju programe vezane za veštinu jahanja i konjički sport.

Predsednica Saveza za konjički sport Srbije  za olimpijske i FEI discipline, Irena Nicović, predala je zahvalnicu direktoru KPZ u Sremskoj Mitrovici, Aleksandru Alimpiću, za izvanrednu aktivnost konjičkog kluba “Srem” i Ergele “Proleće” na razvoju mlade populacije jahača i organizovanoj reprodukciji grla Lipicanske rase. Ispred Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline upućene su iskrene čestitke na entuzijazmu, profesionalnosti, održavanju i  razvoju infrastrukture i  sportskih obekata.
Konjički klub Srem obučio je preko 30 polaznika škole jahanja za uključivanje u konjički sport čije su veštine prikazane pred komisijom kojom je predsedavao doajen konjičkog sporta gospodin Rajko Dokić.