Redovna Skupština Saveza i Vanredna izborna Skupština Saveza -SREDA 28.04.2021. godine , NovI Sad , Masarikova 25, 18 časova .

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

Poštovani ,
podsećam Vas da će se Redovna Skupština Saveza i Vanredna izborna Skupština Saveza održati u sredu 28.04.2021. godine u Novom Sadu , Masarikova 25 sa početkom u 18 časova .

Dostavljam u prilogu
1.Odluku Upravnog odbora o listi kandidata za predsenika Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline
2.Poziv za Vanrednu izbornu Skupštinu i Redovnu skupštinu Saveza
3. Finansijski izveštajNadzornog za odbora2020.godinu
4. Izveštaj i radu za 2020. godinu

 

MATERIJAL SKUPŠTINA 28.04.2021

POZIV za sednicu Skupštine

LISTA KANDISATA za predsednika Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipliline

FINSNSIJSKI IZVESTAJ NADZORNI ODBOR

IZVEŠTAJ O RADU