RAJKO DOKIĆ NOVI PREDSEDNIK SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

Na Skupštini održanoj 28.04.2021.godine u Novom Sadu Radomir -Rajko Dokić izabran je za predsednika Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline .

Na predlog predsednika  Skupština je izabrala Srđana Ćorić kao  podpredsednika i članove Upravnog odbora  Nebojšu Ilića, Milana Milutinovića, Stanka Božinovića, Zorana Jovanovića, Draganu  Bubić-Bopple,Irenu Nicović , Aleksandra Vukoja , Natašu Pavlović i Miloja Đačića

Predsednik Saveza Radomir  Dokić je predsednik Upravnog odbora po funkciji.

 

Nadzorni odbor je izabran u sastavu : Dragana Krdzić,Jelena Mićić,Mirko Fajfrić

Mandat novoizabranim organima Saveza  traje 4 godine.

Zapisnik sa Skupštine je u prilogu

 

ZAPISNIK SKUPŠtina 28.04.2021