Program edukacije 2023. godina

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

U okviru edukatinog programa planiranog za početak 2023. godine, Savez za konjički sport
Srbije – OFD će održati tri seminara u sledećim terminima:
1. 21. januar 2023. godine, u ulici Tadeuša Košćuška 63, u sklopu Sportskog centra
„Milan Gale Muškatirović“
2. 4. Februar 2023. godine
3. 4. Mart 2023. godine , u ulici Tadeuša Košćuška 63, u sklopu Sportskog centra „Milan
Gale Muškatirović“
Teme Seminara biće akreditovane i nose poene, koje stručnjaci u sportu moraju da imaju kako
bi obnovili svoje dozvole za rad za naredne tri godine.
Ukoliko ima zainteresovanih sportskih stručnjaka koji bi želeli u okviru ovih seminara da održe
predavanje u okviru tema vezanih za konjički sport, organizaciju klubova, dobrobit konja i
slično, budite slobodni da nas kontaktirate, kako bismo blagovremeno obaviil komisijsku
akreditaciju predavanja.

 

EDUKACIJA

PROGRAM EDUKACIJE – PRVI CIKLUS