Poziv na strucni seminar – Sportski savez Beograda

ssab

Sportski Savez Beograda organizuje seminar  pod  nazivom „Unapredjenje znanja i informisanosti strucnjaka u sportu o antidoping pravilima – antidoping obrazovanje“ koji će biti održan 14.maja (utorak) sa pocetkom u 12,00 časova u Domu „Patrijarh Pavle“ , ul.Zdravka Čelara br.14.

U skladu sa Prvilnkom o izdavanju dozvola za rad sportskim stručnjacima u konjičkom sportu seminar slušaocima donosi 20 bodova .

U prilogu je poziv sa temama seminara.