plan i program rada kandidata za predsednika

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

U skladu sa Statutom Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI idscipline plan i program rada u predviđenom roku  do 4. decembra 2019. godine predao je kandidat za predsednika Saveza   gospodin Nebojša Ilić .

Sednica Upravnog odbora za utvrđivanje predloga  kandidata od strane redovnih članova Saveza  zakazana je za 07. decembar 2019. godine.

 

Plan i program rada kandidata za predsednika Saveza Nebojše Ilića