P O Z I V za Skupštinu Saveza za konjički sport Srbije – OFD 18.06.2020. godine

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

Poštovani,

Dostavljam Vam  poziv i materijal  za Godišnju Skupštinu Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline, koja će se održati u četvrtak 18.06.2020. godine sa  početkom u 18:00 časova, u Beogradu , KSC “L amour du cheval “

Molim Vas da potvrdite prisustvo Skupštini .

 

S poštovanjem
Višnja Andrić

Generalni sekretar

 

POZIV ZA SKUPŠTINU 18. JUN 2020

DNEVNI RED ZA SKUPŠTINU 18.JUN 2020

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ I ZAVRŠNI RAČUN ZA 2019

PUNOMOĆJE