Otkazuje se I kolo srpske lige u dresurnom jahanju

Group 8
Poštovani,
otkazuje se I kolo srpske lige u dresurnom jahanju planirano za 05.05.2019. godine s obzirom da je za takmičenje  prijavljen jedan takmičar .