Obaveštenje – Vanredna izborna Skupština Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

Upravni odbor Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline na sednici održanoj 28.11.2019.  godine doneo je odluku o sazivanju sednice Vanredne izborne Skupštine Saveza.

Skupština će se održati u subotu 14.12.2019. godine u 12 časova  u  restoranu „Balašević“, adresa Miška Krajnjca 17a, Rakovica, Beograd.

Na sednici Skupštine će se birati: Predsednik Saveza, članovi Upravnog odbora Saveza, članovi Nadzornog odbora Saveza.

Rok za predlaganje kandidata za Predsednika Saveza je 04.12.2019. godine.

Rok za dostavljanje predloga programa kandidata za Predsednika Saveza je 04.12.2019. godine.

Kandidat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom.

Procedura kandidatute i izbora Predsednika i radnih tela Saveza sprovodiće se u  skladu sa Statutom Saveza.

 

U Beogradu 28.11.2019. godine

Potpredsednik Saveza

Nebojša Ilić

 

Obaveštenje o sazivanju Vanredne izborne Skupštine

Obrazac 10 – Inicijalni predlog kandidata za izbor predsednika saveza