OBAVEŠTENJE o sazivanju Vanredne izborne Skupštine i Redovne Skupštine Saveza

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

Poštovani,       

Upravni odbor Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline na sednici održanoj 12.04.2021.  godine doneo je odluku o sazivanju sednice Vanredne izborne Skupštine Saveza i Redovne Skupštine Saveza.

Skupština će se održati u sredu 28.04.2021. godine u Novom Sadu , Masarikova 25 sa početkom u 18 časova

Na sednici Skupštine će se birati: Predsednik Saveza, članovi Upravnog odbora Saveza, članovi Nadzornog odbora Saveza.

Rok za predlaganje kandidata za Predsednika Saveza od strane članica Saveza  je 18.04.2021. godine

Predloge kandidata na overenom obrascu – Obrazac za INICIJALNI PREDLOG KANDIDATA za izbor predsednika Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline koji je u prilogu možete dostaviti na na email Saveza skssofd@gmail.com ili u kancelariju Saveza – Paštrovićeva 2 , Beograd

Rok za dostavljanje predloga programa kandidata za Predsednika Saveza je 18.04.2021. godine na email Saveza skssofd@gmail.com ili u kancelariju Saveza – Paštrovićeva 2 , Beograd.

Kandidat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom i  da bude predložen od najmanje 5 klubova članica Saveza .

Procedura kandidatute i izbora Predsednika i radnih tela Saveza sprovodiće se u  skladu sa Statutom Saveza.

 

OBAVEŠTENJE

ОБРАЗАЦ-10.-ИНИЦИЈАЛНИ-ПРЕДЛОГ-КАНДИДАТА-ЗА-ИЗБОР-ПРЕДСЕДНИКА-САВЕЗА