OBAVEŠTENJE o sazivanju vanredne izborne skupštine 12.12.2022

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

Upravni odbor Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline na sednici održanoj 03.11.2022.  godine doneo je odluku o sazivanju sednice vanredne izborne skupštine saveza .

S obzirom da Skupština nije imala kvorum PONAVLJAM POZIV ZA VANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU.

Skupština će se održati 12.12.2022. godine sa početkom u 18 časova u Beogradu .

Na sednici Skupštine će se birati: Predsednik Saveza, članovi Upravnog odbora Saveza, članovi Nadzornog odbora Saveza.

Rok za predlaganje kandidata za Predsednika Saveza od strane članica Saveza  je 01.12.2022. godine

Predloge kandidata na overenom obrascu – Obrazac za INICIJALNI PREDLOG KANDIDATA za izbor predsednika Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline koji je u prilogu možete dostaviti na na email Saveza skssofd@gmail.com ili u kancelariju Saveza – Paštrovićeva 2 , Beograd

Rok za dostavljanje predloga programa kandidata za Predsednika Saveza je 01.12.2022. godine na email Saveza skssofd@gmail.com ili u kancelariju Saveza – Paštrovićeva 2 , Beograd.

Kandidat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom i  da bude predložen od najmanje 5 klubova članica Saveza .

Procedura kandidatute i izbora Predsednika i radnih tela Saveza sprovodiće se u  skladu sa Statutom Saveza.

Podsećam da je pravo i obaveza svih redovnih članova Saveza da učestvuju u radu Skupštine .

U Beogradu 25.11.2022. godine

S poštovanjem ,

Višnja Andrić

Generalni sekretar

 

Obaveštenje o sazivanju vanredne izborne skupstine 12 12 2022

ОБРАЗАЦ-10.-ИНИЦИЈАЛНИ-ПРЕДЛОГ-КАНДИДАТА-ЗА-ИЗБОР-ПРЕДСЕДНИКА-САВЕЗА

ОБРАЗАЦ-11.-пуномоћје-Скупштина