OBAVEŠTENJE O REGISTRACIJI ZA 2023. godinu

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

Sporstkim organizacijama,
Sportskim stručnjacima ,
Stručnjacima u sportu ,
Sportistima takmičarima,
Vlasnicima konja koji se koriste u sportu

 

Predmet: OBAVEŠTENJE O REGISTRACIJI ZA 2023. godinu

 

Potrebno je :
* poslati sekretarijatu Saveza specifikaciju uplate koja će biti izvršena za potrebe registracije sportista,
sporskih stručnjaka, konja , izdavanja dozvola za sezonu i članarinu sportskih organizacija
* uplatu vršiti isključivo na žiro račun nakon izdavanja predračuna : 160 – 342718 – 25
* dostaviti potvrde o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti sportiste takmičara kako bi registracija bila
izvršena

 

VISINE NADOKNADE SU
– godišnja članarina kluba iznosi 5.000,00 dinara
– dozvola za sezonu za klubove članice saveza plaća se 10.000,00 dinara godišnje
– dozvola za rad stručnjaka na period od 3 godine iznosi 15.000,00 dinara (plaća se svake
godine po 1/3 iznosa po 5.000,00 dinara)
– godišnja registracija takmičara iznosi 2.000,00 dinara
– godišnja registracija konja (preregistracija/promena vlasnika konja, promena podataka
iznosi 2.000,00 dinara)
Registracija za 2023. godinu vrši se do 28. FEBRUARA 2023. godine

 

NAPOMENA:
Potrebna registraciona dokumentacija biće dostupna do 01.02.2023.godine

 

 

Podaci Saveza:
Pun naziv Saveza: Savez za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI disipline.
Adresa sedišta: Paštrovićeva br 2. 11030 Beograd
Svrha uplate: članarina za registraciju, izdavanje dozvole za rad,
Račun Saveza je: 160 – 342718 – 25

 

OBAVEŠTENJE O REGISTRACIJI 2023. godinu