PODSETNIK – OBAVEŠTENJE O REGISTRACIJI za 2020.godinu

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

Sporstkim organizacijama,

Sportskim stručnjacima ,

Stručnjacima u sportu ,

Sportistima takmičarima,

Vlasnicima konja koji se koriste u sportu,

 

Predmet: OBAVEŠTENJE 

 

Poštovani,

Registracija za 2020 .godinu vrši se  od 04. DECEMBRA 2019.godine do 29 FEBRUARA 2020. godine .

Potrebno  je :

* poslati sekretarijatu Saveza specifikaciju uplate koja će biti izvršena za potrebe registracije sportista , sporskih  stručnjaka, konja , izdavanja dozvola za sezonu i članarinu sportskih organizacija ;

* po evidentiranju uplate, nove  sportska organizacija , kao i sportski stručnjaci koji nisu članovi sportskih organizacija dobijaju šifru za pristup bazi i mogućnost registracije u skladu sa uplatom, registracija organizacija koje su u sistemu registraciju vrše preko baze Saveza  ;

* sportska organizacija je u obavezi da imenuju administratora odgovornog za unos i tačnost podataka;

* uplatu vršiti isključivo i  na žiro račun nakon izdavanja predračuna  :  160 – 342718 – 25  ;

* potvrda o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti sportiste takmičara kako bi registracija bila izvršena ;

 

VISINE NADOKNADE SU :

–  godišnja članarina kluba iznosi  5.000,00  din ;

– dozvola za sezonu za klubove članice saveza plaća se10.000,00 din godišnje ;

–  dozvola za rad stručnjaka na period od 3 godine iznosi 15.000,00 din. Plaća se svake godine po 1/3 iznosa cene tj. po 5.000,00 din. U 2019.godini  plaća se 5.000,00 din;

– godišnja registracija takmičara iznosi 1.500,00  din;

– takmičari kategorije „deca“ „juniori „ i  „osobe  sa invaliditetom“ ne plaćaju ragistraciju  ;

–  godišnja registracija konja (preregistracija/promena vlasnika konja, promena podataka,) iznosi 1.500,00  dinara ;

Podaci Saveza:

Pun naziv Saveza: Savez za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI disipline.

Adresa sedišta: Paštrovićeva br 2. 11030 Beograd

Svrha uplate: članarina za registraciju, izdavanje dozvole za rad,

Račun Saveza je: 160 – 342718 – 25

Kontak telefon: 064-82-59-650

U Beogradu, 04.12.2019.godine .

 

S poštovanjem ,

Višnja Andrić

Generalni sekretar             

 

Preuzmite dokument