MATERIJAL-VANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

Vanredna izborna skupština Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline zakazana je za 12.12.2022. godine u restoranu Princ – hipodrom Beograd , Paštrovićeva 2 , satnica je:

18 : 00 – verifikacija prisutnih članica sa pravom glasa;

18 : 30 – rad Skupštine

Materijal za preuzimanje

 

  1. Obaveštenje o održavanju vanredne izborne skupštine Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline
  2. Dnevni red vanredne izborne skupštine Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline
  3. Plan i program rada kandidata za predsednika Vesne Ružičić
  4. Plan i program kandidata za predsednika Irene Nicović
  5. Odluku o listi kandidata za Predsednika Saveza
  6. Punomoćje

Podsećam da je pravo i obaveza svih redovnih članova Saveza da učestvuju u radu Skupštine .

 

ZAPISNIK

NACRT ZAPISNIKA VANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA 12.12.2022