DOZVOLE ZA RAD

Screen Shot 2019-02-07 at 16.28.14

Poštovani, 

molim Vas da pažljivo pogledate dopis.  

Ove godine će biti revidirane sve Dozvole za rad.

Neophodno je da svi sportski stručnjaci sa izdatom dozvolom za rad dostave traženu dokumentaciju.

OBAVEŠTENJE O IZDAVANJU DOZVOLA ZA RAD 02 02 2023.godine