Svestrani ispit spremnosti

horse-2109046_1920

Olimpijski sport Eventing je najkomletnija kombinovana takmičarska disciplina prepoznata od strane Svetske konjičke federacije .Predstavlja najkompletnije konjičko takmičenje, zahtevajući  od jahača  iskustvo u svim granama konjičkog sporta, detaljno poznavanje sposobnosti konja.

Eventing potice od vojnih takmičenja kroz koja su testirani oficiri i konji u izazovima do kojih moze doci kada su na duznosti ili van nje.Takodje je bila i baza za poredjenje standarda treninga izmedju konjica raznih zemalja. Savremeno takmičenje obuhvata dresuru, “cross-country’ i preskakanje prepona u nekoliko uzastopnih dana. Takmicar jase istog konja kroz sve tri faze.

Cross-country takmičenje je najuzbudljiviji i najzahtevniji sveukupni test jahaćih sposobnosti  gde se nagrađuju ispravne metode  treninga i jahanja. Ovo takmičenje ima oslonac na sposobnosti prilagođavanja jahača i konja na različitim uslovima  na stazi (vremenske prilike, raznolikost terena, prepreke, vrstu i konfiguraciju podloge , itd.)
istovremeno pokazujući veštine skakanja, usklađenost, međusobnog poverenja (konja i jahača) i opštu “dobru sliku”.
Ova disciplina  zahteva od svih uključenih posebnu pažnju, svesnost i prihvaćanje određenog stepena  rizika koji su neodvojivi od posebne zahtevnosti i uzbuđenja.
U skladu sa propisanim pravilima Svetske konjičke federacije moraju  da se preduzmu sve mere  kako bi se osiguralo, da na svako.m nivou  takmičenja, odgovorni jahači učestvuju sa pravilno treniranim konjima kako ne bi bili izloženi većem riziku od onoga koji je prirodno povezan sa ovom disciplinom konjičkog sporta.

Ponekada se opisuje i kao konjicki triatlon.

Dresurno jahanje i preskaknje prepona se održava po praviloma Svetske konjičke federacije sa nešto nižim kriterijijumima odonih gde su discipline samostalne na Olimpijskim igrama .

Cross-country takmičenje je najuzbudljiviji i najzahtevniji sveukupni test jahaćih sposobnosti  gde se nagrađuju ispravne metode  treninga i jahanja. Ovo takmičenje ima oslonac na sposobnosti prilagođavanja jahača i konja na različitim uslovima  na stazi (vremenske prilike, raznolikost terena, prepreke, vrstu i konfiguraciju podloge , itd.)
istovremeno pokazujući veštine skakanja, usklađenost, međusobnog poverenja (konja i jahača) i opštu “dobru sliku”.
Ovo takmičenje zahteva od svih uključenih posebnu pažnju, svesnost i prihvaćanje određenog stepena  rizika koji su neodvojivi od posebne zahtevnosti i uzbudljive prirode ove discipline konjičkog sporta .

Moraju se preduzeti svi napori kako bi se osiguralo, da na svako,m nivou  takmičenja, odgovorni jahači učestvuju sa pravilno treniranim konjima kako ne bi bili izloženi većem riziku od onoga koji je prirodno povezan sa ovom disciplinom konjičkog sporta