aktuelnosti

KALENDAR AKTIVNOSTI 2023

SEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA 11.02.2023.

DOZVOLE ZA RAD

SEMINAR – STRUČNO USAVRŠAVANJE 04.02.2023.

SEMINAR – STRUČNO USAVRŠAVANJE 21.01.2023

SEMINAR 21.01.2023.

Ažuriranja baze podataka članova Saveza

Pozdravna poruka predsednice Saveza Irene Nicović

Izabrano novo rukovodstvo Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline