Podsetnik – dostavljanje obrasca 3

Poštovani, podsećam Vas da ukoliko niste  Savezu u što kraćem roku  dostavite obrazac 3 obaveza sportskih organizacija propisana Zakonom o sportu je je da uredo  vode knjigu članova i ažuriraju je na godišnjem nivou , više informacija nalazi se u Pravilniku o knjizi članova . Preuzmite i obrasce  za knjigu članova

Besplatna edukacija – sticanje zvanja uređivača parkura

U okviru klupskog turnira konjičkih klubova  L amour du cheval  i Royal S horse Savez za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline organizuje besplatnu edukaciju registrovanih uređivača parkura kao i zainteresovanih za sticanje zvanja uređivača parkura sa FEI uređivačem parkura Erdelyi Magdolna (***). ROK ZA PRIJAVU ZA SEMINAR 20.02.019. godinu

Registracija za 2019. godinu

Poštovani, Rok za registraciju za 2019. godinu je 28.02.2019 godine S poštovanjem , Višnja Andrić Generalni sekretar