Nadzorni odbor

Izabrani članovi na Vanrednoj Izbornoj Skupštini Saveza 04.05.2017

  • Jelica Milutinović, predsednica,
  • Vukica Pavlović i Dimitrije Đorđević članovi

Partneri