Obaveštenje o održanoj sednici Upravnog odbora Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline.

naslovna 20 03 2018

U prilogu je Poziv sa dnevnim redom i usvojeni Zapisnici sa predhodnih sednica Upravnog odbora  .

  • POZIV ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE [preuzmite PDF dokument]
  • ZAPISNIK sa elektonske sednice UO održanoj od 11.01-12.01. 2018 [preuzmite PDF dokument]
  • ZAPISNIK sa XI /2017 sednice Upravnog odbora koja je održana u ponedeljak 27.12.2017.godine [preuzmite PDF dokument]

Partneri