OBAVEŠTENjE O ORGANIZACIjI LICENCIRANjA PASTUVA PRI ANGLO EUROPEAN STUDBOOK

naslovna 18 01 2018 001

Poštovani, U Srbiji će 22. februara 2018. godine u konjićkom centru .Horseland" biti organizovano licenciranje pastuva u saradni sa angloeuropeanstudbook.co.uk Učešće na testu za konje iz Srbije je besplatno , izdavanje licence je u skladu sa cenovnikom Anglo European Studbook. Troškovi smeštaja  konja su 1.000,00 dinara po danu boravka u KSC .Horseland" Zainteresovani mogu da se prijave kod organizatora Ivana Dujmovića +381 638255239 i dobiju više informacija .

Partneri