ZAPISNIK Sa VII /2017 sednice Upravnog odbora koja je održana u ponedeljak 17. OKTOBRA 2017.godine

naslovna 24 11 2017 002

ZAPISNIK Sa VII /2017 sednice Upravnog odbora koja je  održana u ponedeljak 17. OKTOBRA 2017.godine u kancelariji Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline [preuzmite PDF dokument]

Partneri