Raspisan je konkurs za novi ciklus stručnog osposobljavanja kadrova u sportu.

30 08 2017 001

PREUZMITE KOMPLETAN PDF DOKUMENT

Dodatne informacije možete dobiti na sajtu fakulteta: www.tims.edu.rs, putem telefona 021/530-633 ili  e-mail adrese: slobodan.krneta@tims.edu.rs

Partneri