Obaveštenje o održanoj III sednici Upravnog odbora

OBAVEŠTENJE

o održanoj III sednici Upravnog odbora

Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline

Treća  sednica Upravnog Odbora Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI održana je u kancelariji Saveza ,14 juna 2017.godine  sa početkom u 18 časova . Sednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora predsednik Asen Stojanov , potpredsednik Nebojša Ilić i članovi Katarina Pavićević, Jelena Petrović, Dragana Bubić-Bopple, Stanko Božinović, Zoran Jovanović, Nenad Mamuzić , Nikola Kocić i Dragan Ivanović , Srđan Ćorić je dao ovlašćenje Asenu Stojanovu s obzirom da je bio sprečen da prisustvuje sednici.

Predsednik je pozdravio prisutne i predložio sledeći                 

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika
 • sa I sednice Upravnog odbora 17.05.2017. godine
 • sa II ( elektronske ) sednice Upravnog odbora 18-19.05.2017.godine
 1. Plan i program razvoja konjičkog sporta
 2. Organizacija ESEE –dresurno jahanje 21-24.06.2017. godine
 3. Učešće reprezentacije  na Balkanskom konjičkom šampionatu u dresurnom jahanju – Zagreb 30.06-02.07.2017.godine
 4. Učešće reprezentacije na Balkanskom konjičkom šampionatu u preskakanju prepona 30.08-02.09.2017. Žitište
 5. Dopis KK „ Gorska team “
 6. Razno

Koji je jednoglasno prihvaćen .

 • Pod tačkom 1 . javnim glasanjem jednoglasno su usvojeni zapsnici sa I i II sednice Upravnog odbora dostavljeni u pozivu za sednicu Upravnog odbora .
 • Pod tačkom 2. diskutovano je o planu i programu razvoja konjičkog sporta , konstatovano je da je neophodno izraditi strategiju unapređenje konjičkog sporta i razvoj disciplina konjičkog sporta i napraviti akcioni plan sprovođenja strategije.

Ideja je stvaranje sistema  konjičkog sporta u Republici Srbiji, sa ciljem razvoja svih disciplina konjičkog sporta, osnaživanje klubova članica , kao i neposrednih članova- takmičara u konjičkom sportu, .

Utvrđena su tri osnovna prioriteta: razvoj konjičkog sporta  kroz uključivanje što većeg broja dece i juniora , razvoj vrhunskog konjičkog sporta i razvoj sportske infrastrukture .

Po pitanju uključivanja dece i juniora u sport odlučeno je da se formira Odbor za klupska takmičenja u sastavu Nikola Trčkov, Nina Fajfrić, Mihailo Šefulik i Nikola Kocić koji je jednoglasno usvojen .

Nakon konstruktivne diskusije oko organizacije klupskih takmičenja u disciplini konjičkog sporta , zaključeno je da odbor za klupska takmičenja dostavi predlog propozicija i  plan i program za 2017.godinu .

Da prvo takmičenje bude u konjičkom klubu Fortuna 16.07.2017.godine

Članovi Upravnog odbora smartaju da je unapređenje vrhunskog sporta moguće kroz edukaciju trenera i jahača na kontinuiranim  treninzima koje bi Savez trebao da organizuje sa nezavisnim  stručnjakom/ trenerom  koji bi dolazio na javne treninge / klinike i  pratio razvoj  i napredak jahača.

Dogovoreno je da Odbori za disciplinu konjičkog  sporta trebaju  da razrade plan angažovanja trenera  i daju predlog oko izbora  trenera sa kojima bi bili sprovedeni treninzi  .

 • Pod tačkom 4 . Selektor Branko Veselić upoznao je članove Upravnog odbora da je obavio razgovore sa potencijalnim učesnicima na Balkanskom konjičkom šampionatu u dresurnom jahanju Sarom Poparić,Manu Krdžić i Jovanom Grujićem kao i sa njihovim roditeljima i trenerima. Pozivu za učešće na balkanski konjički šampionat odazvale su se: Sara Poparić i Quincon Z K.K. „Viking“ i Manu Krdžić i Capello K.K. „Victoria Team“ koje bi činile juniorsku ekipu. Selektor je predložio i  podrške juniorima ,članovima reprezentacije da ukoliko je Savez u mogućnosti odlazak bi trebao da bude bez finansijskog opterećenja za reprezentativce, roditelje i konjičke klubove. Javnim glasanjem Upravni odbor je doneo odluku da snosi troškove kotizacije i puta i smeštaja  jednog lica (trenera, selektora, šefa ekipe ) koje bi pratilo takmičarke, dok ostale troškove nije u mogućnosti da pokrije .
 • Pod tačkom 3 . konstatovano je da prijavljeno 9 učesnika ESEE u dresurnom jahanju , i 2 demo jahača ali da je potrebno održati edukaciju za disciplinu dresurno jahanje koja trenutno ima najmanje takmičara i sportskih stručnjaka , pogotovo sa FEI ekspertima   , što je i preporuka Međunarodne konjičke federacije .
 • Pod tačkom 5 , selektor Boško Ristić je obavestio članove Upravnog odbora da će širi spisak reprezentativaca objaviti posle Otvorenog Prvenstva Vojvodine, kao i da je pratio jahače od početka sezone. Predloženo je da kategorija mladih konja koji ispune kriterijume za učešće na Balkanskom konjičkom šampionatu bude finansirana pod uslovima kao i drugi učesnici o čemu je jednoglasno za javno glasao Upravni odbor .
 • Pod tačkom 6 . na dnevnom redu bio je dopis konjičkog kluba „ Gorska team “, dostavljen 12.06.2017 . godine, sekretarijatu  i članovima Upravnog odbora  Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline . S obzirom da su članovi Upravnog odbora konstatovali da  nisu imali dovoljno vremena da se upoznaju sa svim materijalom potrebnim za pripremu  odgovora na dopis ,dogovoreno je da se članovima Upravnog odbora  dostavi sav materijal na koji se odnosi dopis  i  zaključeno je da će se na sledećoj sednici Upravnog odbora razmatrati  o dopisu KK „Gorska team“ i dostaviti zvaničan odgovor Upravnog odbora .
 • Pod tačkom 7 , razmatrana je prijava  konjičkog kluba „Beograd“ dostavljena Savezu 14.06.2017. godine a odnosi se na  pretnje takmičarki konjičkog kluba Beograd i ometanje treninga. Razgovor sa VD direktorom Hipodroma Beograd biće hitno sazvan i sprovedene mere u skladu sa dostavljenim Zahtevom ispred konjičkog kluba Beograd. Članovi Upravnog odbora upoznati su sa dopisom koji udruženje „Hipodrom u Beogradu “ je dostavilo  14.06.2017 .godine , sa apelom za podrsku u rešavanju situacije u kojoj se našao Beogradski Hipodrom . Članovi Upravnog odbora rešili su da o modelima potencijalne  saradnje diskutuju na sledećoj sednici Upravnog odbora

Zapisnik sa sednice Upravnog odbora biće dostupan nakon usvajanja .

Partneri