OBAVEŠTENJE 31. 05. 2017

naslovna 31 05 2017

Na sednici će biti razmatrani zahtevi za:

 • Izdavanje dozvola za rad sportskim stručnjacima za period 2017-2020, godine,
 • Evidentiranje stručnjaka u sportu,

Potrebno je:

 • dokumentaciju dostaviti najkasnije do 15. JUNA 2017.g. ( koja se nalazi u prilogu )
 • dokumentacija mora biti overena i popunjena u celosti;
 • uplatu vršiti isključivo i jedino po pozicijama za plaćenje na žiro račun : 160 – 342718 – 25 ;
 • potvrda o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti SPORTSKIH STRUČNJAKA -trenera i sudiju;

VISINE NADOKNADE SU:

 • dozvola za rad stručnjaka na period od 3 godine iznosi 15.000 din.
 • Plaća se svake godine po 1/3 iznosa cene tj. po 5.000 din. U 2017.g. plaća se 5.000 din;
 • Obaveštenje će biti istaknuto na službenoj oglasnoj tabli Saveza kao i WEB stranici Saveza www.skss-ofd.org.rs

Podaci Saveza:

 • Pun naziv Saveza: Savez za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI disipline.
 • Adresa sedišta: Paštrovićeva br 2. 11030 Beograd
 • Svrha uplate: članarina za registraciju, izdavanje dozvole za rad,
 • Svu dokumentaciju slati na adresu Saveza preporučenom poštom ili doneti lično u kancelariju saveza radnim danom od 9 do 14 časova..
 • Račun Saveza je: 160 – 342718 – 25
 • Kontak telefon: 064-82-59-650

U prilogu:

Formulari:

Obrasci:

 

 

Partneri