Sudija u konjičkom sportu

EVIDENCIJA SUDIJA - Dozvole za rad

  • REGISTROVANE SUDIJE SA IZDATOM DOZVOLOM ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2018.godinu [preuzmite PDF dokument]
  • REGISTROVANE SUDIJE SA IZDATOM DOZVOLOM ZA RAD SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE ZA 2017.godinu [preuzmite PDF dokument]

Partneri