• 1

SEMINAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE SPORTSKIH STRUČNjAKA, STRUČNjAKA U SPORTU I SPORTISTA KOJI SU UKLjUČENI U SISTEM KONjIČKOG SPORTA

 

29 11 2018 002

SEMINAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE  SPORTSKIH STRUČNjAKA, STRUČNJAKA U SPORTU I SPORTISTA  KOJI SU  UKLjUČENI U SISTEM KONjIČKOG SPORTA [preuzmite PDF dokument]

  • Mesto: FAKULTET ZA SPORT, UNIVERZITET „UNION-NIKOLA TESLA", BEOGRAD. Narodnih Heroja 30/ I Novi Beograd
  • Datum: subota, 1. decembar 2018. godine

 

 

Partneri