• 1

POZIV za XI sednicu Upravnog odbora Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discpiline 27.12. 2017.godine

heder 28 12 2017
 

ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

Poštovani,

Dostavljam Vam poziv za XI sednicu Upravnog odbora Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i

FEI discpiline

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI U SREDU 27.12. 2017.godine u kancelariji Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline, Paštrovićeva 2 , Beograd Početak u 19:30 časova

Dnevni red :

  • Usvajanje zapisnika sa IX sednice Upravnog odbora
  • Usvajanje zapisnika sa X sednice Upravnog odbora
  • Analiza i usvajanje Pravilnika
  • Kalendar takmičenja i aktivnosti za 2018.godinu
  • Razno

 

Predsednik Saveza

Asen Stojanov

Partneri