• 1

OBAVEŠTENJEo održanoj sednici Upravnog odbora Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline

heder 28 12 2017
XI sednica Upravnog Odbora Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline održana je 27.12.2017. godine sa početkom u 19 i 30 sa sledećim dnevnim redom : 
  • 1. Usvajanje zapisnika sa  IX sednice Upravnog odbora
  • 2. Usvajanje zapisnika sa  X sednice Upravnog odbora
  • 3. Analiza i usvajanje Pravilnika
  • 4. Kalendar takmičenja i aktivnosti za 2018.godinu
  • 5. Razno 
Zapisnik ce biti dostupna nakon usvajanja .
 

Partneri