• 1

Poziv na Skupštinu Saveza za konjički sport Srbije - OFD - NACRT ZAPISNIKA

naslovna 08 12 2017 001

Poštovani, Dostavljam Vam  poziv za Vanrednu Skupštinu Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline, koja će se održati u subotu  09.12.2017. godine , sa  početkom u 15:00 časova, u Beogradu , KSC " L amour du cheval ".

U prilogu je:

  • Nacrt Statuta o kome će se raspravljati,
  • Spisak najuspešnijih za 2016. godinu za discipline konjičkog sporta preskakanje prepona, dresurno jahanje i daljinsko jahanje koji će biti proglašeni nakon Skupštine
  • Overeno punomoćje,  delegati bez punomoćja ne mogu  aktivno učestvovati u radu Skupštine.
  • ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 09 12. 2017

S poštovanjem 
Višnja Andrić
Generalni sekretar

PREUZMITE DOKUMENTA:

Nakon Vanredne Skupštine održano je proglašenje za najuspešnije sportiste 2016 . godine :

  • DISCIPLINA KONJIČKOG SPORTA PRESKAKANJE PREPONA  NAJUSPEŠNIJI  SPORTISTA 2016.godina [preuzmite PDF dokument]
  • DISCIPLINA KONJIČKOG SPORTA DRESURNO  JAHANJE  NAJUSPEŠNIJI  SPORTISTA 2016.godina [preuzmite PDF dokument]
  • DISCIPLINA KONJIČKOG SPORTA DALJINSKO JAHANJE  NAJUSPEŠNIJI  SPORTISTA 2016.godina [preuzmite PDF dokument]

Partneri