• 1

naslovna 09 08 2017

U skladu sa PRAVILNIKOM O ČLANSTVU U SAVEZU ZA KONjIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE i članom 16. koji glasi: „Na kraju svake godine Savez utvrđuje da li je neko od njegovih članova prestao da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u konjičkom sportu u skladu sa Zakonom o sportu i članom 9. ovog Pravilnika i da li je učestvovao i na kojim takmičenjima u konjičkom sportu u organizaciji ili pod jurizdikcijom Saveza„ podsećam Vas na obavezu učešća u sportskim aktivnostima kako biste ostvarili pravo na dobijanje dozvole za sezonu 2018. godine U 2017.godini na takmičenjima u koničkom sportu nisu učestvovali takmičari iz sledećih sportskih organizacija :

  • 1.Aleksandar
  • 2.Divađo II
  • 3.Kentaur
  • 4.Knez Mihailo
  • 5.N
  • 6.MBM
  • 7.Kavalo Bor
  • 8.Nonius

Partneri