• 1

POZIV NA KAMP

naslovna 07 08 2017

Poziv reprezentativcima u disciplini konjičkog sporta preskakanje prepona na zajednički kamp i pripreme za Balkanski konjički šampionat koji će se održati na terenima KK "HORSELAND" u periodu od 12.08 .-17.08.2017. godine. Preporuka je da se svi reprezentativci koji su sa svojim grlima u Srbiji priključe kampu. Obaveza svakog reprezentativca je da do 08.08.2017 godine potvrdi svoj dolazak ili izostanak putem maila  na email adresu Savezaskssofd@gmail.com.

Reprezentativci mogu da prisustvuju kampu sa najviše dva grla za koja je obezbeđen smeštaj i pomoć stručnog tima na kampu. Kamp i trenažni rad će voditi G-din Milan Milutinović i G-din Zoran Međedović uz trenere reprezentativaca. Detaljan plan i program kampa i priprema dostavicemo vam nakon formiranja konačnog spiska učesnika . 

Kamp je planiran da bude u prepodnevnim časovima počevši od 12.08.2017.godine od 7:30 do 13:30 po grupama , 7:30 -9:00 , 9:00-10:30 , 10:30-12:00 i 12:00-13:30 , nakon zajedničkog ručka učesnici će imati prostor za individualne treninge na prostoru KSC „ Horseland“ Predavanja su predviđena u subotu i nedelju, nakon vremena predviiđenog za treninge.

Na poziv priključivanju reprezentaciji i učešću na Balkanskom koniičkom šampionatu - Zhitnitsa Bugarska -, 30/08/2017 - 03/09/2017 odazvali su se:


Kategorija deca:

 • 1. Marina Marković –Delaleen /Greti - KK Zeleznicar 

Kategorija Juniori :

 • 1.Manu Krdzic –Baleryna/ Capello -KK Victoria team
 • 2. Sara Poparic -Quincon Z- KK Viking
 • 3.Jovan Grujić-Gulerno Rocki-KK Viking
 • 4. Stojan Stojanov - Imperia di Magico- KK Royal  S horse

Kategorija Seniori:

 • 1. Irena Nicovic-Emelion / Chingachgook 3 -KK Gorska team
 • 2. Srđan Grmaskoski –Came back - KK Viking
 • 3. Stefan Djokovic –Chaos AM –KK Aleksa Dundić
 • 4. Aleksandra Vuksanovic - Willian -KK L'amour du cheval

Kategorija amazonki:

 • 1.Nina Vukoje –Carnino – KK Viking
 • 2. Irena Ilić- Dijon VLS – KK Impuls
 • 3. Katarina Ilić-Hrgović-Corregio 3 –KK Impuls
 • 4. Viviane Bopple - Gondor VD Diepebeek-KK Viking /KK Royal S horse

Kategorija mladih konja

 • 1.Zoran Jovanović- Colpo Grosso-KK Favorit

Poziv će biti prosleđen samo potencijalnim reprezentativcima sa spiska. 

U slučaju da bude upražnjnih mesta biće pozivani registrovani aktivni takmičari prvo kategorije deca a zatim i juniori.

Partneri