• 1

OBAVEŠTENJE

o održanoj II sednici Upravnog odbora

Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline

 

II elektronska sednica Upravnog odbora održana je od 18 do 19. Maja 2017.godine sa sledećim dnevnim redom

1.Zasnivanje stalnog radnog odnosa od 1.maja 2017 . godine sa Višnjom Andrić , generalnim sekretarom Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline

2. Zasnivanje stalnog radnog odnosa od 1.maja 2017 . godine sa Mašom Ognjenović , tehničkim sekretarom Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline

 

Svi članovi Upravnog odbora  su   javnim glasanjem , jednoglasno usvojili odluke da se zasniva stalni radni odnos sa generalnim sekretarom Višnjom Andrić i tehničkim sekretarom Mašom Ognjenović .

Partneri