• 1

Obaveštenje o održanom sastanku Odbora za disciplinu konjičkog sporta preskakanje prepona 23.05.2017.godine ,  sa početkom  u 18 časova kome su prisustvovali : Nebojša Ilić ,Boško Ristić , Mirko Fajfrić i Zoran Jovanović ,  predsednik Saveza Asen Stojanov   i generalni sekretar Višnja Andrić

Članovi Odbora raspravljali su po sledećem dnevnom redu :

  1. Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona
  2. Balkanski kup u preskakanju prepona
  3. FEI solidarity kamp
  4. Razno

Tačka 1.

Diskutovano je o sledećim lokacijma za održavanje Prvenstva Republike Srbije u preskakanju prepona  konjički centar „ L amour du cheval “, „ konjički klub konjički centar novosadski sajam , konjički centar „Horseland“ .

Iznete su prednosti kao i nedostaci predloženih lokacija .

Javnim glasanjem doneta je jednoglasna

ODLUKA

da se Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona održi na sajmu u konjičkom klubu „ Konjički centar novosadski sajam “ uz korekciju terena i donošenje novih motki i prepona koje bi bile postavljene .

Mesec dana pre takmičenja dogovoreno je da se uradi inspekcija terena .

 

Tačka 2.

Diskutovano je o sledećim lokacijama za održavanje balkanskog kupa u preskakanju prepona konjičkom centru „L amour du cheval“ i konjičkom centru „Horseland“ .

Javnim glasanjem doneta je jednoglasna

ODLUKA

da se balkanski kup u preskakanju prepona održi na sajmu u konjičkom centru „L amour du cheval “

Tačka 3.

Javnim glasanjem doneta je jednoglasna

ODLUKA

da se FEI solidarity kamp održi u konjičkom centru „ Horseland “

Tačka 4.

Razno

Diskutovano je o ostalim takmičenjima u preskakanju prepona  u organizaciji konjičkog Saveza Vojvodine kao i konjičkog Saveza Beograda i usklađivanju terena .

Predloženo je da trenere treba motivisati da takmičari učestvuju na takmičenjima.

Razgovore sa tehničkim organizatorima KK„KCNS“ treba da obavi Boško Ristić .

Razgovare sa tehničkim organizatorom ispred KSC „Lamour du cheval“ Mirko Fajfrić

Razgovarati sa  tehničkim organizatorom KSC „Horseland“ za organizaciju FEI solidarity kampa – Nebojša Ilić

 

Svoje predloge Odbor za disciplinu konjičkog sporta dostaviće Upravnom Odboru na dalju diskusiju i razmatranje. 

Partneri