• 1

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ VANREDNOJ IZBORNOJ SKUPŠTINI SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

obavestenje 5 maj 2017

Vanrednoj izbornoj Skupštini Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline koja je održana 04.maja 2017.godine u Beogradu prisustvovalo je 29 delegata predstavnika članova Saveza, konstatovala je verifikaciona komisija i zaključila da Skupština ima kvorum sa prisutnih 29 od 39 članova Skupštine.

Na Skupštini je razmatran izveštaj o radu, završni račun Saveza , finansijski izveštaj, izveštaj nadzornog odbora, razrešene su dosadašnje upravljačke strukture, kao i nadzorni odbor i izabrani predsednik, potpredsednik, članovi upravnog odbora kao i članovi nadzornog odbora.

S obzirom da nije bilo predstavnika K.K„Gorska team“ na Skupštini Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline, o tački 3 nije bilo diskusije.

Javnim glasanjem usvojeni su za 2016.godinu izveštaj o radu , izveštaj nadzornog odbora, finansijski izveštaj i usvojen završni račun Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI dscipline.

Za predsednika Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline izabran je Asen Stojanov jednoglasno, kao jedini kandidat za predsednika koji je predložen od strane 21-og člana Saveza .

Za potpredsednika Saveza za konjički sport Srbije za olimpijskei FEI discipline izabran je Nebojša Ilić .

Javnim glasanjem, jednoglasno doneta je odluka da u Upravni odbor Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline budu izabrani:

 • Asen Stojanov,
 • Nebojša Ilić,
 • Stanko Božinović ispred konjičkog saveza Vojvodine ,
 • Zoran Jovanović, ispred konjičkog saveza Beograda,
 • Jelena Petrović,
 • Dragana Bubić- Bopple,
 • Katarina Pavićević,
 • Dragan Ivanović,
 • Srđan Ćorić,
 • Nenad Mamuzić
 • Nikola Kocić.

Skupština Saveza za konjički sport Srbije jednoglasno je izabrala i nadzorni odbor u sastavu

Jelica Milutinović predsednik i članove Vukica Pavlović i Dimitrije Đorđević

Zapisnik sa Vanredne izborne Skupštine Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline biće dostupna na sajtu Saveza nakon overe.

Partneri