• 1

Equestrian sport educative event april2017

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da se " Equestrian sport educative event " - ESEE  za disciplinu konjičkog sporta dresurno jahanje održava od 21. do 24.06.2017. godine  sa FEI expert coach  Mariom Todorovskom i FEI expert official Majom Štukelj  u Beogradu  na prostoru konjičkog centa " L amour du cheval ".

Program ESEE otvoren je za  maksimalno 8 sudija i maksimalno 8 trenera za disciplinu dresurno jahanje  , kao i za  maksimalno tri para  demonstratora jahač - konj po treneru .

Koncept  programa je baziran na četiri dana aktivnosti , podeljen na 3 dana edukacije i jedan dan takmčenje kada će biti organizovano I kolo  balkanskog kupa u dresurnom jahanju.

ESEE je otvoren za zainteresovane koji žele da budu  nacionalno službeno lice  ( uz stečene uslove  za nacionalnog sudiju u skladu sa Zakonom o sportu) ili za službena lica koja žele da  unaprede znanje.

Zainteresovani mogu se prijaviti  do 19.maj 2017.godine , putem emaila skssofd@gmail.com.

Konjički klubovi koji žele da prijave više učesnika , neophodno je da prijave učesnike  po prioritetu učešća  s obzirom da će biti upisan po jedan učesnik  iz svakog kluba a samo ukoliko bude upražnjenih mesta biće upisani sledeći učesnik iz kluba  koji već ima svog predstavnika .

Prednost će imati klubovi koji se bave edukacijom dece i mladih u konjičkom sportu i okupljaju veći broj članova.

Partneri