• 1

naslovna april 25 2017

Do ponedeljak 24.04.2017.godine su dostavljane kandidature članova Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI duscipline za predsednika Saveza .

Nakon isteka roka ustanovljeno je da je za funkciju predsednika pristigla kandidatura za Asena Stojanova , koga je za ovu funkciju kandidovalo ukupno 21 član Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline.

Kandidaturu Asena Stojanova podržali su konjički klubovi: Aleksa Dundić, Aranđelovac, Beograd , Divađo 2, Favorit, Fortuna, , Graničar, Horseland, , Impuls, Konjički centar novosadski sajam , Kremen, Krug, Petras, MBM, Royal S horse, Victoria team , Železničar, Viking, Favory, Knez Mihailo, Kavalo Bor.

O izboru predsednika, podpredsednika , upravnog odbora i nadzornog odbora Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline odlučivaće se na Skupštini koja će biti održana 04. maja 2017.godine u Beogradu u konferencijskoj sali hotela „Trim“ Kneza Višeslava 72, sa početkom u 18 časova.

 

Partneri