• 1

naslovna april 19 2017

Obaveštavam vas da će se  Vanredna izborna Skupština Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline održati učetvrtak  04.maja 2017. godine , sa  početkom u 18:00 časova, u Beogradu , Kneza Višeslava br. 72, Konferencijska  sala Hotela „TRIM" 

Prilozi:

  • 1. Poziv sa Dnevnim redom; [preuzmite PDF dokument]
  • 2. Odgovor predlagača dnevnog reda na zahtev za izmenu dnevnog reda; [preuzmite PDF dokument]
  • 3. Plan i program rada kandidata za predsednika Asena Stojanova;  [preuzmite PDF dokument]
  • 4. Izveštaj o radu Saveza za konjički sport SRbije za olimpijske i FEI discipline za 2016.godinu; [preuzmite PDF dokument]
  • 5. Godišnji izveštaj za 2016.godinu o završnom računu za 2016.godinu i finansijskom poslovanju Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline za 2016.godinu; [preuzmite PDF dokument]
  • 6. Zapisnik sa 1. sednice nadzornog odbora za 2017.godinu  Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline [preuzmite PDF dokument]
  • 7. Punomoćje za Skupštinu [preuzmite PDF dokument]

Partneri