• 1

U organizaciji Saveza za konjički sporrt Srbije za olimpijske i FEI discipline u saradnji sa Međunarodnom konjičkom federacijom (FEI) prvi put u Srbiji u konjičkom klubu "Horseland" održan je FEI Level 1 Course za trenere u periodu od 05.-09.04.2017.

Slika 1

FEI Tutor iz Turske,gospodin Fuat Unver vodio je petodnevni kurs za naših 13 prijavljenih učesnika. Treneri su imali priliku da unaprede svoje znanje i veštine u disciplini preskakanje prepona kao i dresurno jahanje.

Slika 2

Prva dva dana kursa protekla su uz teorijske časove dok su preostala tri dana naši treneri imali priliku da se pokažu u areni.

Slika 3

Sertifikat za prisustvo na kursu dobili su svi treneri.

Slika 4

Partneri