• 1
 • Savez vas obaveštava o usvojenim Pravilnicima koji će se primenjivati od 2017.godine ;
 • Izdavanju dozvola za rad sportskim stručnjacima za period 2017.-2020. godine ,
 • Protokolu registracije takmičara i takmičarskih konja za 2017.godinu ,
 • Evidentiranju stručnjaka u sportu ,
 • Registracija i izdavanje dozvola za rad vrši se od 01 januara do 28 februara

Potrebno je :

 • dokumentaciju dostavi najkasnije do 28. februar 2017.g. (formulare i obrasce)
 • dokumentacija mora biti overena i popunjena u celosti;
 • uplatu vršiti isključivo i jedino po pozicijama za plaćenje na žiro račun :160 – 342718 – 25 ;
 • potvrda o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti sportiste takmičara obavlja se kao do sada;
 • potvrda o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti trenera i sudiju;

VISINE NADOKNADE SU:

 • godišnja članarina kluba iznosi 5.000 din;
 • dozvola za sezonu za klubove članice saveza plaća se10.000 din godišnje ;
 • dozvola za rad stručnjaka na period od 3 godine iznosi 15.000 din.Plaća se svake godine po 1/3 iznosa cene tj. po 5.000 din. U 2017.g. plaća se 5.000 din;
 • godišnja registracija takmičara iznosi 1.500 din. Takmičari kategorije „deca“ „juniori „ i „osobe sa invaliditetom“ ne plaćaju ragistraciju ;
 • godišnja registracija konja (preregistracija/promena vlasnika konja, promena podataka,) iznosi 1.500 dinara ;

Podaci Saveza:

 • Pun naziv Saveza: Savez za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI disipline.
 • Adresa sedišta: Paštrovićeva br 2. 11030 Beograd
 • Svrha uplate: članarina za registraciju, izdavanje dozvole za rad,
 • Svu dokumentaciju slati na adresu Saveza preporučenom poštom.
 • Račun Saveza je: 160 – 342718 – 25
 • Kontak telefon: 064-82-59-650

Partneri